Маңызды ескерту

Құран кәрімді түпнұсқасынан (арапшасынан) оқи алмайтындар үшін, жаттауға оңай болуы үшін сүре және дұғалар кирилл әріптерімен жазылған. Бірақ сүре және дұғаларды кирилл әріптерімен дұрыс оқу мүмкін емес. Сондықтан бұларды жаттағаннан кейін бұларды жақсы білетін кісінің аузынан тыңдап, қателерін жөндеп алуы керек. Намаз сүрелерін мағынасы бұзылатындай етіп қате оқу, намаздың бұзылуына әкеп соқтырады. Осы себепті сүремен дұғаларды дұрыс жаттауға мән беру керек. Міндетті түрде білетін кісіге тексертіп, қателерін түзету керек.

Дұрыс оқылмаған кезде Құран кәрімнің мағынасы өзгеріп, күпірге себеп болатын мағыналар шығатын жағдайлар өте көп. Мәселен “халәқ” сөзі, “Х” әріпімен оқылғанда жаратушы, “Һ” әріпімен оқылғанда шаштараз (шаш алушы) деген мағынаға келеді. Бұлай қате оқылған кезде мәселен “Ясин” сүресінің 81 аятындағы «Оның жаратқандары өте көп. Ол барлық нәрсені біледі» деген сөзі «Ол шаштараз, ол барлық нәрсені біледі» деген мағынаға өзгеріп кетеді.

Арапша әріптердің бірнешеуі кириллл әріптерінде жоқ. Арапшада үш түрлі “С”, үш түрлі “З” әріпі бар. Біреуі қалың “Зы”, екіншісі жіңішке оқылатын “Зә”, үшіншісі (пәлтек) “Зәл”. Бұлардың үшеуі де үш түрлі оқылады. Руку тәсбихінде “Зы” әріпімен “азыйм” деп қалың оқылады, бұл “Раббым ұлық” деген мағынаны білдіреді. Ал егерде “Зә” әріпімен оқылса, яғни әзим” деп оқылса, “раббым менің дұшпаным” деген мағынаға келеді. Құран кәрімді кириллл әріптерімен үйреніп оқыған адам бұл үш түрлі әріптерді ажырата алмағандықтан намазы сахих болмайды.

Сондықтан әрбір мұсылман міндетті түрде намазын оқи алатындай мөлшерде сүрелерді, дұғаларды, дұрыс оқуды білетін біреуден үйренуі керек. Бұларды кириллл әріптерімен дұрыс жаттау мүмкін емес. Құран кәрімді де арапшасынан оқу керек. Арапшасынан оқылмайтын болса сауап аламын деп отырып күнәға, тіптен күпірге де кіру мүмкін. 

Сүбханәкә дұғасы(Оқылуы mp3)


Оқылуы:

Сүбханәкәллаһүммә уә бихамдик. Уә тәбаракәсмүк. Уә тәалә жәддүк. (Уә жәллә сәнәүк). Уәлә иләһа ғайрүк. 

Оқылатын жерлері:

Намазда қиямда (түрегеп тұрғанда) оқылады. 

1 - Әр намаздың алғашқы рәкатында, ифтитаһ тәкбірінен кейін оқылады.

2 - Екінті намазының сүннетінде, үшінші рәкатқа тұрғанда Фатихадан бұрын оқылады.

3 - Құптан намазының алғашқы сүннетінде, үшінші рәкатқа тұрғанда Фатихадан бұрын оқылады.

4 - Тарауих намазы төрт рәкатта бір рет сәлем беріліп оқылса, үшінші рәкатқа тұрғанда Фатихадан бұрын оқылады.

5 - Жаназа намзында, бірінші тәкбірден кейін оқылады. “уә жәллә сәнауук” тек жаназа намызда ғана оқылады.

Әттәхиййәтү(Оқылуы mp3)


Оқылуы:

Әттәхиййәтү лилләһи уәссаләуәту уәттаййибәт. Әссәләму аләйкә әййуһәннәбиййу уә рахмәтүллаһи уә бәракәтүһ. Әссәләму аләйнә уә аьлә иьбәдилләһиссалихин. Әшһәду әнлә иләһә илләллаһ. Уә әшһәду әннә Мүхаммәдән ьабдүһу уә Расулуһ.

 Оқылатын жерлері:

Намаздағы тәшәһудтердің (отырулардың) барлығында оқылады.

Аллаһуммә бәрик(Оқылуы mp3)


Оқылуы:

Әллаһуммә бәрик алә Мухаммадиууә алә әли Мухаммад. Кәмә бәрактә алә Ибрахимә уа алә әли Ибрахим. Иннәкә хамидуммәжид. 

 Оқылатын жерлері:

1- Барлық намаздардың соңғы отырысында, әттәхиййәтүден кейін оқылады.

2- Екінті намазының сүннеті мен құптан намазының алғашқы сүннетінің бірінші отырысында әттәхиййәтүден кейін оқылады.

3- Жаназа намазында екінші тәкбірден кейін оқылады.

Раббәнә әтинә(Оқылуы mp3)


Оқылуы:

Раббәнә әтинә фиддүнйә хасәнәтән. Уә фил ахирати хасәнәтән. Уәқинә азәбәннар.

Оқылатын жерлері:

1- Намаздағы отыруларда, аллаһуммә салли және аллаһуммә бәриктен кейін оқылады.

2- Құныт дұғасын білмейтін адам үтір намазында оның орнына «раббәнә әтинә» аятын оқуына болады.

3- Жаназа намазында үшінші тәкбірінен кейін оқылатын дұғаларды білмейтін адам, олардың орнына «раббәнә әтинә» аятын дұға ретінде оқи алады.

Құнұт дұғасы(Оқылуы mp3)


Оқылуы:

Әллаһуммә иннә нәстәьинүкә уәнәстағфирүкә уәнәстәһдик. Уә нү`минүбикә уәнәтубу иләйк. Уәнә тәуәккәлу аләйкә уә нүсни ьаләйкәл хайра. Күлләһу нәшкүрүкә уәлә нәкфүрүк. Уә нахлаьу уә нәтрүкү мәййәфжүрук.

Құнұт дұғасы 2(Оқылуы mp3)


Оқылуы:

Әллаһуммә иййәкә нәьбуду уәләкә нусалли уә нәсжуд. Уә иләйка нәсьа уә нәхфид. Нәржу рахмәтәкә уә нахша ьәзәбәкә. Инна ьәзәбәкә бил куффари мүлхиқ.

Фатиха сүресі(Оқылуы mp3)


Оқылуы:

Әл-хамдулиллаһи раббил ааләмин. Әр-Рахманир Рахиим. Малики яумиддин. Ияаака наъбуду уа ияаака настаин. Ихдинәс-сыратал мустақим. Сыраталлазина ән амта алейһим ғайриль мағдууби алейһим уа ләддаллиин.

Фил сүресі(Оқылуы mp3)


Оқылуы:

Әләм тәра кайфа фаъалә раббука би асхабиль филь. Әләм яжъаль кәйдәһумфии тадлиил. Уа әрсәлә алейһим тойрон әбабиль. Тармииһим би-хижаратим мин сижжиль. Фә жәъаләһум кәасфим маъкуул.

Қурайш сүресі(Оқылуы mp3)


Оқылуы:

Ли ийлафи қуарәйш. Ийлаафиһим рихлаташ-шитаа-и уас-сайф. Фәль яъбуду раббә һазәлбайт. әлләзии атъомаһум мин жууин уа аамәнәһум мин хауф.

Маун сүресі(Оқылуы mp3)


Оқылуы:

Әра әйтәлләзии юказзибу бид-диин. Фә-зааликаллазии яду-уль ятиим. Уа лаа яхуд-ду аляа та-амиль мискиин. Фә уәй лул-лиль-мусаллиин. Әлләзиинәһум ан соләтиһим саһуун. әлләзиинәһум юра-ун. Уа ямна-унаәль маа-уун.

Насыр сүресі(Оқылуы mp3)


Оқылуы:

Изаа жааа-ә насруллаһи уәль фатх. Уә ра-әйтәннаса яд-хулуунә фии дииниллаһи әф-уажа. Фәсаббих би хамди раббикә уәс тағфирһ, иннәһу каанә таууаабә.

Тәббәт сүресі(Оқылуы mp3)


Оқылуы:

Тәббәт ядаа аби ләһәби уә табб. Мааа әғнаа ан-һу маа люһу уә маа кәсаб. Сәясля наарән зяатә ләһәб. Уәм-ра-атуһ. Хамма ләталь хатаб. Фии жииди һаа хаблум мим мәсәд.

Фалақ сүресі(Оқылуы mp3)


Оқылуы:

Құл а-уузу бираббиль фаляқ. Мин шәрри маа халяқ. Уә мин шәрри ғаасиқин изаа уақаб. Уә мин шәррин-наффаасаати филь уқад. Уә мин шәрри хаасидин изаа хасәд.

Нас сүресі (Оқылуы mp3)


Оқылуы:

Құл а-уузу би раббин-наас. Мааликин наас. Иляһин наас. Мин шәрриль уасуаасиль ханнаас. Әлләзи юуасуису фии судуурин наас. Мин-әльжиннәти уән наас.

Aйәтәл күрси(Оқылуы mp3)


Оқылуы:

Әллаһу лә иләһә илләһу. Әл хаййүл қаййум. Лә та`хузуһу синәтүн уәлә нәум. Ләһу мәфиссәмәуәти уәмә фил ард. Мән зәлләзи йәшфаьу ьиндаһу иллә би изниһ. Йәьләму мә бәйнә әйдиһим уәмә халфәһум уәлә йүхитунә би шәйин мин ъилмиһи иллә бимә шә. Уә сиа күрсиййүһнссәмәуәти уәл ард. Уәлә йәүдуһу хифзуһумә уә һуәл алиййүл азыйм.

Кафирун сүресі(Оқылуы mp3)


Оқылуы:

Құл яа ай-юхәл каафирун. Ляа а-буду маа та-будуун. Уә ляа әнтүм аабидууна мааа а-буд. Уә ляа әнә аабидунә маа абәдтум. Уә ляа әнтум аабидуунә маа а-буд. Ләкум дииникум уә лиядиин.